www.postriskpot.com l 子供のリスク タイ

เรื่องที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างพฤติกรรมและทักษะชีวิตความปลอดภัยในเด็ก 


“ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”

1.ทักษะการพูดคุยกับคนแปลกหน้า การปฏิเสธความใกล้ชิดและการสัมผัสไม่เหมาะสม อายุที่ต้องทำได้ 4-6 ปี

2.ทักษะความปลอดภัยในบ้าน ของมีคม ของร้อน ไฟฟ้า สารพิษ ที่สูง ที่ลื่น ช่องรู เส้นสาย และสัตว์เลี้ยงอายุที่ต้องทำได้ 4-6 ปี

3.ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในชุมชน อายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี (ทักษะความปลอดภัยทางน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ 5 ประการ ได้แก่ รู้จุดเสี่ยง ลอยตัวได้ 3 นาที เคลื่อนตัวในน้ำได้ 15 เมตร ช่วยผู้อื่นโดยการตะโกน โยน ยื่น และใช้ชูชีพเมื่อต้องเดินทางทางน้ำ ที่อายุ 7 ปี หรือ ป1 เป็นต้นไป)

4.ทักษะการเดินถนนโดยลำพัง การขี่จักรยานอย่างปลอดภัย และการโดยสารรถยนต์ รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยอายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี (พฤติกรรมการไม่ขับขี่ก่อนวัย โดยก่อนอายุ 15 ปี หรือ ไม่มีเด็กชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยม 3ขับขี่รถจักรยานยนต์พฤติกรรมการใส่หมวกนิรภัยเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ เริ่มที่อายุ 3 ปี หรือ อนุบาล1 เป็นต้นไป)

5.ทักษะการเล่นของเล่น สนามเด็กเล่น กีฬา อย่างปลอดภัย อายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี (ทักษะการใช้มวยไทยเป็นการออกกำลังกาย โดยไม่เป็นกีฬาแบบปะทะ (non contact sport) และ รร.เฝ้าระวังไม่ให้เด็กชกมวยไทยแบบกึ่งอาชีพ โดยขาดการป้องกันตามพรบ.มวยปี 2542 ก่อนอายุ 13 ปี โดยการให้ความรู้พ่อแม่ ชุมชนในเรื่องการบาดเจ็บของสมองของนักมวยเด็ก

6.ทักษะการใช้ไอที อย่างปลอดภัย อายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี (การส่งเสริมการใช้ไอทีของเด็กอย่างปลอดภัย ให้เด็กรู้-ยอมรับ-และใช้ ระบบการควบคุมสื่อ ITและระบบการรายงานสื่ออันตรายและการถูกรังแกเพื่อให้เกิดการใช้อย่างปลอดภัยจากภัย 5 ด้านได้แก่ ภัยจากการใช้นานจนเสียสุขภาพ โอกาสพัฒนาการ และเกิดอาการเสพติด ภัยจากการถูกผู้อื่นรังแกและการมีพฤติกรรมรังแกผู้อื่น ภัยจากการติดการใช้เนื้อหารุนแรงและเนื้อหาทางเพศจนพฤติกรรมเบี่ยงเบน ภัยจากการถูกล่อลวงทางการค้า)

7.ทักษะการปฐมพยาบาล ทำแผล ตามหน่วยฉุกเฉิน รู้และร่วมฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติ ชุมชนได้ อายุที่ต้องทำได้ 7-8 ปี

8.ทักษะการกู้ชีพเบื้องต้น และเรียนรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมในการมีส่วนร่วมในการกำจัดความเสี่ยงในระดับชุมชน อายุที่ต้องทำได้ 9-10 ปี

9.ทักษะการข้ามถนน อายุที่ต้องทำได้ 9-10 ปี

10.ทักษะ Home alone อายุที่ต้องทำได้ 10-12 ปี


แสดงความเห็น
แชร์หน้านี้
Close Menu